AKCIÓ!


Szőttesekről!

Egy régi szép keleti szőnyeg láttán mindannyiunkat varázslatos érzés tölt el. Egy-egy múzeumi darabot vizsgálva a kelet misztikus hatása alá kerülünk, számtalan titok veszi körül létrejöttét. A mai napig nem tisztázott pontosan hol is kezdődött ezeknek a gyönyörű kézműves remekeknek a kialakulása. A bizonyosság az, hogy a szőnyeg tipikus keleti termék. A készítés kialakulásának kezdetei az iszlám világában gyökereznek. A szép keleti szőnyeg megbecsült volt Európában régen és ma is az, de értéke főleg az épen maradt daraboknak van. Sajnos nem oly időtálló alkotás a textilből készült tárgy. A napfény a nedvességtartalom és sok egyéb használati körülmény mind a pusztulásukat segíti. A nagyon kopottak, szakadtak, hiányosak már értéktelenek.


A világ legértékesebb szőnyegét a bécsi Iparművészeti Múzeumban találjuk. Ez egy perzsa vadászszőnyeg, mely 21,8 nm nagyságú, kitűnő állapotban maradt ránk. A világ legöregebb szőnyege, mely a Pazyryk völgyből került elő, csomózott szőnyeg. 2,5 ezer évet pihent jégbe zárva mely megőrizte épségét. Kifinomult mintázata, technikája az alkotó művészi igényességét dicséri. A pompás sűrű csomózású szőnyeg külső bordűr szegélyén lovak és lovasok menetelnek, a belső részben jávor- szarvasok sorakoznak. Ezen szőnyeg előkerülési helye talán azt látszik igazolni, hogy a csomózás kezdetei Közép-Ázsia, Turkesztán területére helyezhető.


A nomád, félnomád és falusi valamint műhelyekben készült keleti kézi csomózású és szövött szőnyegeket földrajzi vonatkozásuk szerint a következő csoportokba soroljuk. Anatólia, Kaukázus, Perzsia (egy része a mai Irán), Nyugat-Turkesztán, Kelet-Turkesztán, India és Kína. Ilyen hatalmas területeken nem könnyű megkülönböztetni az egyes népek, népcsoportok, törzsek által készített szőnyegeket egymástól.

Sokféle további csoportosítás könnyíti felismerésüket. A teljesség igénye nélkül néhány ilyen vizsgálati módszer a szőnyeg struktúrájának elemzése, úgymint alapanyag (felvető leszövő, mintázó fonalak) színezékek használata (növényi vagy vegyi festék használata), a mintavilág (ornamentika: geometrikus, virág minták stb.). Nagyon fontos, hogy ismerjük                 a        különböző szövéstechnikákat. A szövött szőnyegeket kilim néven ismerjük, ahol az alapszövet egy felvető és egy leszövő szálból készül. A csomózott szőnyegnél a vetülék sorok közé egy csomósort tesznek. Fontos ezen csomók típusainak felismerése, úgymint gördesz, szenné vagy spanyolcsomó (egylánccsomózás).

Hozzám oly közel álló típusáról szeretnék egy rövid ismertetőt adni. A Kaukázuson belül a Karabag térség lakossága, főképp örmények által szövött különleges típusa a Cselaberd szőnyeg. Ezek a Cselebi nevű falucskából származnak, illetve feltehetőleg ezen környékről.

Legismertebb motívuma ezen szőnyegeknek a kazak- vagy sas motívum. Elnevezése a német szakirodalom szerint Adler kazak néven terjedt el Európában. (Adler jelentése sas). Az angol szakirodalom a napsugárhoz hasonlítja a beleszőtt motívumokat Ezen medalionok a szőnyeg hosszanti tengelyén elosztva helyezkednek el (két, három esetleg négy darab). Az általában keskeny bordűrben - mely a szőnyeget keretezi a szélén - a kukázusi szőnyegekre jellemző kisebb csillagos minták sorakoznak.

Ezen típus a XIX. Században megújulva terjedt el, és eléggé kedvelt, keresett szőnyegek egyike lett Rendkívül szép - ugyan elég kevés - szín használata jellemzi ezeket a szőnyegeket, a nyers, föképp piros, valamint kevés kék, zöld. A medalionokat egy viszonylag széles nyers színű kontúr keretezi.

A Karabag szőnyegek felismeréséhez hozzásegít bennünket a stniktúrájának elemzése. A vizsgálat során fontos a következők figyelembe vétele.

  1. A láncfonal alapanyaga natúr fehér gyapjú.
  2. Leszövő fonaluk szintén natúr fehér vagy barna gyapjú, de előfordul a piros és kék szín is.
  3. A gördesz típusú csomók anyaga szintén gyapjú, a csomósorok között két vetüléksort találunk.
  4. A csomók sörtemagassága közepes számuk 800-1200ndm közötti.
  5. A szőnyeg egyik végén néha felvágatlan huroksor található a rojt helyett.
  6. A rojt illetve huroksor előtt keskeny fehér vagy barna palaszvég van.

 

Napjainkban a térségből származó korábbi készítésű szőnyegeket találjuk a kereskedelemben, mert ma már szőnyegkészítéssel jellemzően nem foglalkoznak.

A kaukázusi szőnyegekre jellemző mintákat századunkban - sajnos nagyon leegyszerűsítve és más színvilággal — többnyire az Afganisztánban készülő szőnyegeken találjuk meg.

(A mellékelt fotón található antik darab mérete : 126 x 232 .)

Baráth Sarolta, becsüs

BusinessCity.hu Findi Linkgyár linkkatalógus